beslægtet

beslægtet
ро́дственный
* * *
akin, allied, kin, kindred, related
* * *
adj
(i slægt) related (med to);
(lignende) related ( fx phenomena, languages),
F kindred,
(fagsprog og F) cognate ( fx languages, words, ideas);
(om karakter, sjæl) congenial, kindred;
[beslægtet med]
(også) allied to;
(som ligner, også) akin to.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • beslægtet — be|slæg|tet adj., beslægtede …   Dansk ordbog

 • Bjørnedyr — (Tardigrada) er små segmentdelte dyr, sandsynligvis beslægtet med leddyr eller hjuldyr/fladorme tilhørsforholdet er ikke afklaret og debatteres stadig i dag (2003). Tardigrader blev først beskrevet af J.A.E. Goeze i 1773 ( kleiner Wasserbär… …   Danske encyklopædi

 • Blanca — (Blanche), norsk og svensk dronning, datter af grev Jean af Namur og beslægtet med den franske konge Filip 6., ægtede 1335, 19 år gammel, kong Magnus Erikssøn. Blanca roses for skønhed og forstand og øvede stor Indflydelse på ægtefællen, hvem hun …   Danske encyklopædi

 • Boa-slanger — er en familie af kvælerslanger beslægtet med pytonslanger. Boa slangerne er udbredt i de tropiske egne og er giftløse. Den største art er anakondaen …   Danske encyklopædi

 • Burashaski — er et lille sprog, som ikke er beslægtet med andre sprog. Det tales kun af cirka 40.000 mennesker i det nordvestlige Kashmir. For øvrigt har Burashaski intet skriftsprog …   Danske encyklopædi

 • Fil — (flertal filer, engelsk file) er en samling af beslægtet information, der er lagret på en disk.Filer kan være umiddelbart læselige ved hjælp af et redigerings eller tekstbehandlingsprogram, eller de kan indeholde information, der kun kan forstås… …   Danske encyklopædi

 • Herred — Et Herred er en meget gammel inddeling af Danmark, Sydnorge, Västra Götaland, (Bohus län), Blekinge, Halland, Skåne i distrikter. Hvert herred skulle stille med 100 mand til landets forsvar, eller med et skib med 25 mand til angreb på andre lande …   Danske encyklopædi

 • Kasjubisk — er et vestslavisk sprog som tales af cirka 150.000 ved Østersøkysten vest for Gdánsk. Sproget er nært beslægtet med polsk …   Danske encyklopædi

 • Luxembourg — eller Luxemburg er et hertugdømme mellem Belgien og Tyskland. Landet er et uafhængigt land i Europa, men opfattes som en del af Belgien i internationale handelsstatistikker. Hovedstaden er Luxembourg. proget er luxemburgisk (et med tysk beslægtet …   Danske encyklopædi

 • Nadver — 1. Nadver, svensk nattvard aftensmåltid, nadver , er sammensat af nat og oldnorsk for måltid , der er beslægtet med vært, beværte. Ordet genfindes i det danske davre, egentlig dagmåltid og i det norske eftasvær, egentlig aftensmåltid . På tysk… …   Danske encyklopædi

 • Parabel — 1. Parabel (græsk: sammenligning, lignelse), i digtekunsten den form af den moralsk belærende fortællende digtning, der fremstiller en betydningsfuld sandhed af almindelig natur ved et billede af menneskelivet; fortrinlige eksempler er Jesu… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”